Welkom

Welkom op de website van het Audiologisch Centrum Utrecht.

 

Het Audiologisch Centrum Utrecht is een gespecialiseerd centrum voor onderzoek, revalidatie, advies en begeleiding voor mensen met gehoorproblemen en voor kinderen of jongvolwassenen met taal-spraakproblemen.

Met ingang van 1 januari 2018 zal Audiologisch Centrum Utrecht onderdeel uitmaken van  Pento, zie ook www.pento.nl. Onze cliënten zullen daar weinig van merken. De zorg zoals we die nu leveren zal niet veranderen. Ook onze samenwerking met onze ketenpartners en andere relaties zal niet wijzigen. In de laatste maanden van 2017 en in het begin van 2018 zullen stappen gezet worden waaruit deze overgang blijkt. Zo zal op enig moment op ons briefpapier het logo van Pento verschijnen en zullen we e-mailadressen gebruiken die eindigen op @pento.nl. De e-mailadressen die we nu hebben blijven echter ook functioneren.

In het centrum werkt een multidisciplinair team dat bestaat uit: audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, maatschappelijk werkers, orthopedagogen en (GZ) psychologen.

Voordat u een afspraak bij ons kunt maken hebben we een verwijzing nodig. Uw verwijzer (bijvoorbeeld de huisarts, CB arts of KNO arts) geeft deze aan u, of stuurt hem rechtstreeks aan ons. Als wij de verwijzing ontvangen hebben, nemen wij contact met u op, of sturen wij u een uitnodiging.

De zorgverzekeraar vergoedt alle onderzoeken binnen ons centrum. U hoeft hiervoor verder niets te regelen. Houdt u wel rekening met uw eigen risico.

Ons doel is het bieden van een goede dienstverlening aan al onze cliënten, waarbij de hulpvraag van de cliënt het uitgangspunt is. Wij vinden het belangrijk om daarbij aan te sluiten op de huidige wet- en regelgeving. Meer informatie vindt u in de onderstaande folders die u ook via het secretariaat kunt verkrijgen.
Uitgangspunten onze dienstverlening
Waar kan ik met mijn klacht terecht?

PrintSinds 2014 is Audiologisch Centrum Utrecht ISO gecertificeerd volgens de normen van CIIO Maatstaf Zorg.

Ons adres is: Burgemeester Verderlaan 15a Utrecht. Klik hier voor de routebeschrijving.
Het Audiologisch Centrum Utrecht is gevestigd op de 1e verdieping, er is een lift.